Είστε εδώ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΕ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ

Ημερομηνία: 
Τρίτη, 5 Σεπτέμβριος, 2017 - 10:00

Φορέας: Δήμος Λαμιέων Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων

Προυπολογισμός: 25,000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Πληροφορίες: τηλ. 22310-20424, φαξ. 22310-22465, Κραββαρίτου 3 Λαμία