Είστε εδώ

Επισκευές-Βελτιώσεις Προαύλιων Χώρων Σχολικών Κτιρίων

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 30 Νοέμβριος, 2017 - 10:00

Φορέας: Δήμος Λαμιέων Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων

Προυπολογισμός: 74.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Πληροφορίες: τηλ. 22310 20424, Κραββαρίτου 3 Λαμία