Είστε εδώ

Αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείου Ι.Ν. ΑΓ. Νικολάου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στη Δ.Κ. Σπερχειάδας Δήμου Μακρακώμης

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 1 Φεβρουάριος, 2018 - 15:00

Φορέας: Δήμος Μακρακώμης

Προυπολογισμός: 235.000.00 ευρώ με ΦΠΑ 24%

Πληροφορίες: κ. Αναγνώστου Σωτήριος, τηλ. 2236350258,-213, φαξ 2236350259