Είστε εδώ

Διαρρύθμιση Δημοτικού κτιρίου σε Δημοτική βιβλιοθήκη (Δ.Κ. Σπερχειάδας)

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 2 Φεβρουάριος, 2018 - 15:00

Φορέας: Δήμος Μακρακώμης

Προυπολογισμός: 312.000.00 ευρώ με ΦΠΑ 24%

Πληροφορίες: κ. Αναγνώστου Σωτήριος, τηλ. 2236350258,-213, φαξ 2236350259