Είστε εδώ

''Αποκατάσταση των όψεων του κτιρίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (πρώην Νομαρχίας) στη Λαμία'' του έργου Επισκευή, Συντήρηση και Εκσυγχρονισμός Κτιριακών Υποδομών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 7 Μάρτιος, 2018 - 15:00

Φορέας: Δ/νση Τεχνικών Έργων Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Προυπολογισμός: 1.000.000,00 ευρώ με ΦΠΑ

Πληροφορίες: κα Χρυσάνθη Κοντακτσή, τηλ. 22313-52692, φαξ 22313-52685, κ. Ιωάννης Ζωβοίλης τηλ.22313-54246, φαξ 22313-54222