Είστε εδώ

Κατασκευή νέας γέφυρας τύπου Μπελευ επί του Σπερχειού ποταμού στην περιοχή Καστρίου Ν. Φθιώτιδας

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 9 Μάρτιος, 2018 - 15:00

Φορέας: Δ/νση Τεχνικών Έργων Τμήμα Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Προυπολογισμός: 350.000,00 ευρώ με ΦΠΑ

Πληροφορίες: κ. Ζαχαρίας Ευαγγελόπουλος τηλ. 22313-52684, φαξ 22313-52685, email: z.euaggelopoulos@pste.gov.gr