Είστε εδώ

Έργα αποκαταστάσεων και επισκευών οδοστρωμάτων της ΔΕΥΑ Λαμίας

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 5 Μάρτιος, 2018 - 10:00

Φορέας: ΔΕΥΑ Λαμίας Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

Προυπολογισμός: 490.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

Πληροφορίες: κ. Θεόδωρος Χαδούλης τηλ. 22310-33850, φαξ 22310-45015