Είστε εδώ

Καταστροφή τροφοδοτικού ύδρευσης Λειανοκλαδίου και δικτύων ύδρευσης

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 26 Μάρτιος, 2018 - 10:00

Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας Τεχνική Υπηρεσία

Προυπολογισμός: 490.000.00 χωρίς ΦΠΑ

Πληροφορίες: κ. Θεόδωρος Χαδούλης τηλ. 22310-33850 φαξ 22310-45015