Είστε εδώ

Συντήρηση οδικού δικτύου Δυτικής Φθιώτιδας

Φορέας: Δ/νση Τεχνικών Έργων Τμήμα Συντήρησης Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Φθ/δας

Πληροφορίες: κα Χριστοπούλου, Υψηλάντη 4 Λαμία, τηλ. 22313-54235, φαξ 22313-54222