Είστε εδώ

Συντήρηση και λειτουργία της σήραγγας Τυμφρηστού, χρήση 2018-2019

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 19 Ιούλιος, 2018 - 15:00

Φορέας: Δ/νση τεχνικών έργων Π.Ε. Φθ/δας

Προυπολογισμός: 500.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ)

Πληροφορίες: κ. Σπύρος Μαραζιάρης, τηλ: 22313-52694, φαξ 22313-52685, email: s.maraziaris@pste.gov.gr