Είστε εδώ

Παροχή υπηρεσίας χρήσης χωματουργικών μηχανημάτων-φορτηγών με οδηγό-χειριστή

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 9 Αύγουστος, 2018 - 15:00

Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Προυπολογισμός: 236.071.20 ευρώ με ΦΠΑ

Πληροφορίες: κ. Θεόδωρος Χαδούλης τηλ. 22310-33850, φαξ 22310-45015