Είστε εδώ

Διαμόρφωση αυλείου χώρου Γυμνασίου-Λυκείου Κ. Τιθορέας (Κατασκευή γηπέδων)

Ημερομηνία: 
Τρίτη, 11 Δεκέμβριος, 2018 - 10:00

Φορέας: Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας Τεχνική Υπηρεσία

Προυπολογισμός: 70.500,00 ευρώ με ΦΠΑ

Πληροφορίες: Τεχνική Υπηρεσία, Δημαρχικό Κατάστημα Ελάτειας, 28η Οκτωβρίου στην Ελάτεια, τηλ. 2234350209-2234350219-2234350217, φαξ 2234031898