Είστε εδώ

Ύδρευση Τ.Κ. Ζελίου

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 13 Δεκέμβριος, 2018 - 10:00

Φορέας: Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας Τεχνική Υπηρεσία

Προυπολογισμός: 30.000.00 ευρώ με ΦΠΑ

Πληροφορίες: 28η Οκτωβρίου Ελάτεια, τηλ. 2234350209, φαξ 2234031898