Είστε εδώ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ημερομηνία: 
Τρίτη, 29 Ιανουάριος, 2019 - 10:00

Φορέας: Δήμος Λαμιέων  Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων

Προυπολογισμός: 74.000,00 με ΦΠΑ

Πληροφορίες: Κραββαρίτου 3 Λαμία, τηλ. 2231020424, φαξ 2231022465