Είστε εδώ

Πειθαρχικό Συμβούλιο

 

ΜΕΛΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  
Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα 
ΑΙΡΕΤΟΙ    
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣΑ-ΜΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΥΤΣΟΥΧ-Μ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣΜ-ΜΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣΜ-Μ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΥΠ-ΜΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ               Α-Μ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΤΣΑΣΠ-ΜΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ ΤΣΕΛΙΚΑΣ                Η-Μ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΟΥΝΤΑΣΑ-Μ  
ΟΡΙΣΘΕΝΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ή Ν.Π.Δ.Δ.   
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡΛΗΣΠ-ΜΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΟΤΡΩΤΣΟΥΠ-Μ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΑ-Τ-ΜΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΡΙΤΣΟΒΑΠ-Μ