Είστε εδώ

Αντιπροσωπεία

Η Αντιπροσωπεία είναι το ανώτατο όργανο στην περιοχή ευθύνης του τμήματος στα πλαίσια της γενικής πολιτικής του ΤΕΕ, αντιπροσωπευτικό όλων των μελών. Οι αντιπρόσωποι εκλέγονται με άμεση, καθολική, μυστική ψηφοφορία των μελών του  Περιφερειακού Τμήματος με το σύστημα της απλής αναλογικής κατά συνδυασμό ή μεμονωμένο υποψήφιο. Η Αντιπροσωπεία έχει τις εξής αρμοδιότητες:

  • Την εκλογή των μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος και των Μελών των Νομαρχιακών Επιτροπών
  • Την προέγκριση του προϋπολογισμού του τμήματος μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού του ΤΕΕ, του προγραμματισμού και απολογισμού δραστηριότητας καθώς και του οικονομικού απολογιομού του Περιφερειακού Τμήματος για κάθε χρόνο
  • Εισηγείται στην Κεντρικής Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ για τη χάραξη της γενικής πολιτικής του ΤΕΕ και των βασικών αρχών και θέσεών του.
  • Την έγκριση του αριθμού και του αντικειμένου

Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΑΣΕ αποτελείται από 46 αιρετά μέλη. Το προεδρείο της είναι τριμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.

 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΕΕ/ΤΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣΑργυρίου Γεώργιος 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣΜάμαλης Γεώργιος 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΚαραντζάβελου Πανωραία 

 

    ΜΕΛΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Α/ΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1Ακριβάκης Σπυρίδων 
2Αλεξίου Γεώργιος 
3Βαρελά Βασιλική 
4Διαμαντής Δημήτριος 
5Επίσκοπος Ιωάννης 
6Θεοδώρου Αντωνία 
7Κακανάς Κωνσταντίνος 
8Κανηράς Παναγιώτης 
9Καρατζένης Ιωάννης 
10Κατσίκας Κωνσταντίνος 
11Καφρίτσα Ανδριάννα 
12Κεφάλας Αθανάσιος 
13Κίτσου Ευαγγελία-Ιφιγένεια 
14Κοβάνης Βασίλειος 
15Κομπότης Παναγιώτης 
16Κουρκούτης Ιωάννης 
17Κουτσοπούλου Αγγελική-Ειρήνη 
18Κραββαρίτης Ιωάννης 
19Λυκόπουλος Αθανάσιος 
20Μαντέκας Βασίλειος 
21Μαντέκας Γεώργιος 
22Μιχόπουλος Βασίλειος 
23Μπαρτσιώκα Κατερίνα 
24Μπαχλαβας-Στριγκλής Εμμανουήλ 
25Μπεκρής Παναγιώτης 
26Μπλούνας Ευάγγελος 
27Μπολοβίνης Κωνσταντίνος 
28Μπούρας Αθανάσιος 
29Μπούτσικος Γεώργιος 
30Μπράλιος Ιωάννης 
31Μπραούζος Ευάγγελος 
32Νταής Χρήστος 
33Παναγώτας Αντώνιος 
34Παπανάγνου Κωνσταντίνος 
35Ρήττας Δημήτριος 
36Σκάρλας Λάμπρος 
37Τζαμτζή Αγγελική 
38Τσαμαντάνης Χρήστος 
39Τσεκούρα Ελένη 
40Τσελές Δρόσος 
41Τσιμούρτος Ζήσης 
42Φαφούτης Χρήστος 
43Χασιώτης Δημήτριος 
44Χουσιάδα Αστέρω 
45Χριστοδούλου Δημήτριος