Είστε εδώ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ "ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ."

Στις 19-7-2012 πραγματοποίησε επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου ‘ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ’ πρώην ‘ΠΕΣΙΝΕ’ στην περιοχή της Αντίκυρας στο Βόρειο Κορινθιακό Κόλπο, πολυμελές κλιμάκιο του ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Στερεάς. Συγκεκριμένα συμμετείχαν σχεδόν όλα τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΑΣ κ. Αποστόλης Καραναστάσης, ο πρόεδρος της Αντιπροσωπείας κ. Παναγιώτης Γώγος, αρκετά μέλη της Αντιπροσωπείας, καθώς και εκπρόσωποι των Νομαρχιακών Επιτροπών Βοιωτίας και Φωκίδας.

 

 

Αρχικά έγινε πλήρης ενημέρωση από υψηλόβαθμα στελέχη της εταιρείας, η οποία απασχολεί περίπου 1000 εργαζομένους, για την παραγωγική διαδικασία από το αρχικό προϊόν το βωξίτη μέχρι το τελικό αλουμίνιο.  Στη συνέχεια ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Δημήτρης Στεφανίδης αναφέρθηκε στα προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζει σήμερα δραστηριοποιούμενη μέσα στο Ελληνικό αλλά και διεθνές οικονομικό περιβάλλον, αφού ο κύριος προσανατολισμός της εταιρείας είναι οι εξαγωγές.Το κυριότερο πρόβλημα, όπως ανέφερε είναι το ενεργειακό, αφού η εν λόγω παραγωγική διαδικασία είναι πολύ ενεργοβόρα  και αντιστοιχεί στο 36% του κόστους  του προϊόντος.

Βασικός και κυρίαρχος στόχος για την εταιρεία, η οποία σήμερα είναι Ελληνικών  συμφερόντων, είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Για το σκοπό αυτό  τα απόβλητα του βωξίτη, τα οποία είναι σε μορφή λάσπης- ενώ παλιότερα τα έριχναν στη θάλασσα του Κορινθιακού- σήμερα έχουν δημιουργηθεί νέες εγκαταστάσεις επεξεργασίας (φιλτροπρέσσες) στερεοποίησης της λάσπης και εναπόθεσης εντός της ιδιοκτησίας τους, αφού προηγουμένως πάρουν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας (τοποθέτηση γεωυφασμάτων κ.λπ) και αναμένεται η περαιτέρω επεξεργασία τους.

Η συζήτηση στη συνέχεια περιστράφηκε γενικότερα, για τη δυνατότητα των ελληνικών βιομηχανιών και κυρίως των ενεργοβόρων, να ανταπεξέλθουν στον διεθνή ανταγωνισμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει αυστηρούς όρους και κανόνες, για τις εκπομπές κυρίως του διοξειδίου του άνθρακος (CO2), με την επιβολή πρόσθετων φόρων και επιβαρύνσεων για τις άμεσες αλλά και τις έμμεσες εκπομπές ρύπων, με αποτέλεσμα πολλές βιομηχανίες παραγωγής Αλουμινίου να μεταφέρονται σε περιοχές φτηνής ενέργειας (περσικός κόλπος).

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, καταλήγοντας είπε ότι η εταιρεία έχει εκπονήσει  πλάνο με την επωνυμία ‘Μέλλον’ για το επόμενο χρονικό διάστημα, για τη μείωση του κόστους ανά τόνο Αλουμίνας και Αλουμινίου κατά 20%, χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες στην παραγωγική διαδικασία, αλλά ταυτόχρονα ανασυντάσσοντας και ενεργοποιώντας, με ορθολογικότερο τρόπο όλες τις παραγωγικές δυνάμεις σε όλα τα στάδια.Ο στόχος είναι η επιβίωση μιας εκ των παλαιοτέρων βιομηχανιών της χώρας, στις δύσκολες σημερινές οικονομικές συγκυρίες.

Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΣ με την επίσκεψη αυτή σηματοδοτεί τη στήριξη της επιχειρηματικότητας όλων των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ανατολική Στερεά, παράγουν, είναι προσανατολισμένες στις εξαγωγές και σέβονται τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης.