Είστε εδώ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΦΡΑΝΤΖΟΜΥΛΟΥ

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 27 Απρίλιος, 2017 - 10:00

Φορέας: Δήμος Λαμιέων Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων

Προυπολογισμός: 69.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Πληροφορίες: Γραφεία Δ/νσης Τεχνικών Έργων, Κραββαριτου 3, Λαμία, τηλέφωνο: 22310-20424

ΑΔΑ: Ω5Υ0ΩΛΚ-4ΧΦ

ΑΔΑΜ: 17PROC006047358