Είστε εδώ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΧΡΗΣΗ 2014-2017)-Β΄ΦΑΣΗ

Ημερομηνία: 
Τρίτη, 16 Μάιος, 2017 - 10:00

Φορέας: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας

Προυπολογισμός: 88.000,00 ευρώ

Πληροφορίες: κα Βασιλική Μακρή τηλέφωνο 22313-52679, φαξ 22313-52685

ΑΔΑ: ΩΚ8Δ7ΛΗ-4ΣΑ