Είστε εδώ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Ημερομηνία: 
Τρίτη, 9 Μάιος, 2017 - 10:00

Φορέας: Δήμος Μακρακώμης

Προυπολογισμός: 30.250,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Πληροφορίες: Γραφείο τεχνικής υπηρεσίας, Αφών Παππά 2 Σπερχειάδα, τηλέφωνο 22363-50252, φαξ 22363-50259

ΑΔΑ: ΩΤΧΧΩΛ2-54Ω