Είστε εδώ

Διαχειριστική μελέτη δάσους τ.κ. Παλαιάς Γιαννιτσούς

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 12 Ιούνιος, 2017 - 10:00

Φορέας: Δήμος Μακρακώμης

Προυπολογισμός: 36.514,66 ευρώ με ΦΠΑ 24%

Πληροφορίες: κ. Σωτήρης Αναγνώστου, τηλ. 22363-50258, φαξ 22363-50259, email: s.anagnostou@dimosmakrakomis.gov.gr

ΑΔΑ: 60ΜΘΩΛ2-ΖΙ8