Είστε εδώ

Διαχειριστική μελέτη δάσους τ.κ. Νέας Γιαννιτσούς

Ημερομηνία: 
Τρίτη, 13 Ιούνιος, 2017 - 10:00

Φορέας: Δήμος Μακρακώμης

Προυπολογισμός: 24.465,29 ευρώ με ΦΠΑ 24%

Πληροφορίες: κ. Σωτήρης Αναγνώστου, τηλ. 22363-50258, φαξ 2236350259

ΑΔΑ: 6ΤΧ6ΩΛ2-Ξ5Κ