Είστε εδώ

Παρουσιάσεις από την Ημερίδα στη Λαμία με θέμα: ''Η Διανοητική Ιδιοκτησία ως Επένδυση των ΜμΕ στην Καινοτόμο Επιχειρηματικότητα''