Είστε εδώ

Προσθήκη κατ' επέκταση στο 6ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Λαμίας

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 13 Ιούλιος, 2017 - 10:00

Φορέας: Δήμος Λαμιέων

Προϋπολογισμός:245.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%

Πληροφορίες: Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων Δ. Λαμιέων, τηλ. 22310 20424

ΑΔΑ: Ω2ΟΝΩΛΚ-6Λ9