Είστε εδώ

Τοποθέτηση υδρομέτρων σε Δ.Ε. του Δήμου Λαμιέων

Ημερομηνία: 
Τρίτη, 19 Σεπτέμβριος, 2017 - 10:00

Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

Προυπολογισμός: 85.000,00 ευρώ χωρίς Φ..Π.Α.

Πληροφορίες: κ. Χαδούλης Θεόδωρος, τηλέφωνο 22310-33850, φαξ 22310-45015