Είστε εδώ

Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης για την απευθείας ανάθεση σύμβασης της μελέτης ''Εφαρμογές κορυφών οικοδομικών τετραγώνων για σύνταξη υποβάθρων μελετών και κατασκευή έργων οδοποιίας και κοινόχρηστων χώρων''

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 23 Νοέμβριος, 2017 - 10:00

Φορέας: Δήμος Λαμιέων Δ/νση Υποδομών και Τεχνικών Έργων

Προυπολογισμός: 24.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Πληροφορίες: κ. Ρίζος , τηλ. 22310 67055, φαξ 22310 22465