Είστε εδώ

Επισκευές-Βελτιώσεις Προαύλιων Χώρων Σχολικών Κτιρίων

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 1 Φεβρουάριος, 2018 - 10:00

Φορέας: Δήμος Λαμιέων Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων

Προυπολογισμός: 74.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%

Πληροφορίες: κ. Δημητρόπουλος Ιωάννης, κα Αντωνοπούλου Όλγα-Μαρία, τηλ. 2231020424, 2231021738, φαξ 2231022465