Είστε εδώ

Αποκατάσταση βλαβών από επισκευή τροφοδοτικού αγωγού

Ημερομηνία: 
Τρίτη, 20 Φεβρουάριος, 2018 - 10:00

Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας Τεχνική Υπηρεσία

Προυπολογισμός: 60.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

Πληροφορίες: κ. Θεόδωρος Χαδούλης, τηλ. 22310-33850, φαξ 22310-45015