Είστε εδώ

Κατασκευή και αποκατάσταση δικτύων αποχέτευσης

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 19 Μάρτιος, 2018 - 10:00

Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Προυπολογισμός: 490.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

Πληροφορίες: κ. Χαδούλης Θεόδωρος τηλ. 22310-33850, φαξ 22310-45015