Είστε εδώ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ-ΣΤΕΡΕΟΠΑΡΟΧΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Ημερομηνία: 
Τρίτη, 8 Μάιος, 2018 - 15:00

Φορέας: Δήμος Μακρακώμης Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Προυπολογισμός: 458.700,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%

Πληροφορίες: κα Λαγού Ματίνα, τηλ. 2236350252,-258, φαξ 2236350259