Είστε εδώ

Τοιχία αντιστήριξης στα Δημοτικά Διαμερίσματα

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 31 Μάιος, 2018 - 10:00

Φορέας: Δήμος Λαμιέων Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων

Προυπολογισμός: 74.000,00 ευρώ με ΦΠΑ

Πληροφορίες: Κραββαρίτου 3 Λαμία, τηλ. 2231020424 φαξ 2231022465