Είστε εδώ

Κατάρτιση πίνακα πραγματογνωμόνων για το έτος 2019 από το Πρωτοδικείο Λαμίας

Σας κοινοποιούμε το έγγραφο του Πρωτοδικείου Λαμίας για την κατάρτιση πίνακα πραγματογνωμόνων για το έτος 2019. Για την εκδήλωση του ενδιαφέροντός σας πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσετε τη συνημμένη αίτηση μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2018 και να την υποβάλλετε στα γραφεία του Τμήματος αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά είτε με fax ή email.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ