Είστε εδώ

ΜΙΚΡΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Ε.

Ημερομηνία: 
Τρίτη, 1 Οκτώβριος, 2019 - 10:00

Φορέας:  Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας Τεχνική Υπηρεσία

Προυπολογισμός: 59.980,00 ευρώ ( χωρίς ΦΠΑ)

Πληροφορίες: κ. Θεόδωρος Χαδούλης τηλ. 22310-33850, φαξ 22310,45015