Είστε εδώ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ-ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Ημερομηνία: 
Τρίτη, 8 Οκτώβριος, 2019 - 18:00

Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας Τεχνική Υπηρεσία

Προυπολογισμός: 244.689,20 ευρώ (με ΦΠΑ 24%)

Πληροφορίες: κ. Θεόδωρος Χαδούλης τηλ. 22310-33850, φαξ 22310-45015