Είστε εδώ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Φορέας: Δ/νση Τεχνικών Έργων Τμήμα Συντήρησης Συγκοινωνιακών Έργων

Προυπολογισμός: 600.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ)

Πληροφορίες: κα Ράπτη, τηλ. 22313-54245, φαξ 22313-54222