Είστε εδώ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΩΚΛΗΣΣΙ ΤΗΣ ΑΡΣΑΛΗΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ, Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Ημερομηνία: 
Τρίτη, 17 Δεκέμβριος, 2019 - 10:00

Φορέας: Δήμος Λαμιέων Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων

Προυπολογισμός: 21.824.00 ευρώ με ΦΠΑ

Πληροφορίες: Φλέμιγκ & Ερυθρού Σταυρού, Λαμία, τηλ. 22313-51035, φαξ 22310-22465