Είστε εδώ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Ο.Τ.Α.Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΚΑΝΑΛΙΑ ΠΥΡΓΟΥ ΥΠΑΤΗΣ

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 23 Δεκέμβριος, 2019 - 15:00

Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας Τμήμα Τεχνικών Έργων

Προυπολογισμός: 2.250.000,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

Πληροφορίες: κ. Θεόδωρος Χαδούλης τηλ. 22310-33850, φαξ 22310-45015