Είστε εδώ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΟΥΝ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 13 Φεβρουάριος, 2020 - 15:00

Φορέας: Δ/νση Τεχνικών Έργων Τμήμα Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας

Προυπολογισμός: 100.000,000 ευρώ με ΦΠΑ 24%

Πληροφορίες: κ. Ευαγγελόπουλος Ζαχαρίας τηλ. 22313-52684, φαξ 22313-52685, email: z.euaggelopoulos@pste.gov.gr