Είστε εδώ

Προμήθεια υλικού επικάλυψης για τις ανάγκες του Χ.Υ.Τ..Υ. Δελφών και των Χ.Υ.Τ.Α. Ιστιαίας και Λαμίας

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 16 Μάρτιος, 2020 - 15:00

Φορέας: Φο.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ

Προυπολογισμός: 1.033.600,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%

Πληροφορίες: Φο.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ, Π. Δράκου & Πινδάρου, Θήβα 32200, τηλ. 2262080821-2262027977, φαξ 2262089627