Είστε εδώ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΑΤΕΙΑΣ

Ημερομηνία: 
Κυριακή, 12 Απρίλιος, 2020 - 10:00

Φορέας: Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας Τεχνική Υπηρεσία

Προυπολογισμός: 50.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ

Πληροφορίες: κα Άννα Νικολάου τηλ. 2234350209