Είστε εδώ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Σ.Σ. ΜΠΡΑΛΟΥ

Ημερομηνία: 
Τρίτη, 9 Ιούνιος, 2020 - 10:00

Φορέας: Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας Τεχνική Υπηρεσία

Προυπολογισμός: 74.400,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%

Πληροφορίες: Δημαρχιακό κατάστημα Ελάτειας, 28η Οκτωβρίου, τηλ. 22343-50217, 22343-50219, φαξ 22340-31898