Είστε εδώ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΜΟΔΙΟΥτου έργου ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ (ΝΕΟ ΛΑΜΙΑΣ-ΑΘΗΝΩΝ) ΠΡΟΣ ΡΕΓΓΙΝΙ-ΜΟΔΙ-ΠΕΟ ΛΑΜΙΑΣ-ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΜΟΔΙΟΥ

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 25 Ιούνιος, 2020 - 10:00

Φορέας: Δ/νση Τεχνικών Έργων Τμήμα Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων ΠΣΕ

Προυπολογισμός: 2.200.000,00 ευρώ με ΦΠΑ

Πληροφορίες: κ. Ζαχαρίας Ευαγγελόπουλος τηλ. 22313-52684, φαξ 22313-52685, email: k.kakavas@pste.gov.gr