Είστε εδώ

ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 10 Ιούλιος, 2020 - 10:00

Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

Προυπολογισμός: 498.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

Πληροφορίες: κ. Χαδούλης Θεόδωρος τηλ. 22310-33850, φαξ 22310-45015