Είστε εδώ

Συμπληρωματικά έργα ύδρευσης

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 27 Αύγουστος, 2020 - 10:00

Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας Τεχνική Υπηρεσία

Προυπολογισμός: 59.700,00 ευρώ

Πληροφορίες: κ. Χαδούλης Θεόδωρος τηλ. 22310-33850, φαξ 22310-45015