Είστε εδώ

Επεκτάσεις και ανακατασκευές δικτύων αποχέτευσης

Ημερομηνία: 
Τρίτη, 1 Σεπτέμβριος, 2020 - 10:00

Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α.Λαμίας Τεχνική Υπηρεσία

Προυπολογισμός: 59.850,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

Πληροφορίες: κ. Χαδούλης Θεόδωρος τηλ. 22310-33850, φαξ 22310-45015