Είστε εδώ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Ημερομηνία: 
Τρίτη, 17 Νοέμβριος, 2020 - 10:00

Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας Τεχνική Υπηρεσία

Προυπολογισμός: 59.850,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

Πληροφορίες: κ. Θεόδωρος Χαδούλης 22310-33850, φαξ 22310-45015