Είστε εδώ

Ανακοίνωση δημόσιας κλήρωσης περί του ορισμού εκπροσώπων του τμήματος στην Επιτροπή Διαγωνισμού της μελέτης: ''Δράσεις Β.Α.Κ., Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και Αστικής Αναζωογόνησης με έμφαση στους οικισμούς του Δ. Τανάγρας που πλήττονται''

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 29 Ιανουάριος, 2021 - 10:00