Είστε εδώ

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 4 Μάρτιος, 2021 - 15:00

Φορέας: Δ/νση Τεχνικών Έργων Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος Π.Σ.Ε.

Προυπολογισμός: 900.000,00 ευρώ με ΦΠΑ

Πληροφορίες: κα Χρυσάνθη Κοντακτσή-κ. Ιωάννης Ζωβοίλης, τηλ. 22313-542328 54246, φαξ 22313-54222, email: x.kontaktsi@pste.gov.gr