Είστε εδώ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 4 Μάρτιος, 2021 - 15:00

Φορέας: Δ.νση Τεχνικών Έργων Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος

Προυπολογισμός: 240.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ)

Πληροφορίες: κα Ευαγγελία Μίχου τηλ. 22313-54242, φαξ 22313-54222, email: e.mihou@fthiotida.pste.gov.gr

                        κ. Λάμπρος Συλεούνης τηλ. 22313-54229, φαξ 22313-54222, email: l.syleounis@pste.gov.gr