Είστε εδώ

ΑΝΑΒΆΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 12 Απρίλιος, 2021 - 15:00

Φορέας: Δ/νση Τεχνικών Έργων Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος Π.Σ.Ε.

Προυπολογισμός: 495.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ)

Πληροφορίες: κα Χρυσάνθη Κοντακτσή τηλ. 22313-54228, 22313-54246, φαξ 22313-54222, email: x.kontaktsi@pste.gov.gr